Γεύσεις «Καλλίγευστον» ...

                 όταν η παράδοση συναντά 
                     την  πολυτέλεια!
 Τώρα  Καλλίγευστον  
κατ' οίκον   και  στο  Βέλο...